Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie.

Z Ksiazki
Skocz do: nawigacja, szukaj

redakcja: Allan Hunt Badiner
Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Jacek Santorski & Co 2004

liczba stron: 348
tłumaczenie: Paweł Listwan
ISBN: 8389763206


Dodatkowe informacje

Jest dość, by zaspokoić potrzeby wszystkich, ale nie dość, aby zaspokoić czyjąkolwiek zachłanność.

Mahatma Gandhi

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w świecie zglobalizowanej gospodarki jesteśmy przemocą nakłaniani do wzmożonej konsumpcji. Wiąże się to z obowiązującym paradygmatem, zgodnie z którym "więcej znaczy lepiej". I nie liczą się tutaj ograniczenia stawiane przez środowisko naturalne ani koszty wzrostu gospodarczego. Wysiłki podejmowane w celu zapobiegania takim sytuacjom zawodzą. Co więcej, nie kwestionują one założeń filozofii konsumpcji, toteż często owocują wręcz odwrotnymi rezultatami. Autorzy Uważności na targowisku - m.in. Thich Nhat Hanh, Stephen Batchelor, Riane Eisler, Fritjof Capra, Joan Halifax, John Robbins, Paul Hawken, Joanna Macy, David Korten, Jego Świątobliwość Dalajlama - opierając się na tradycji buddyzmu oraz na dorobku zachodniej nauki i myśli społecznej - poszukują skutecznych dróg wyjścia z kryzysu. Przypominają o niepodzielności świata i wzajemnych zależnościach między ludźmi i przyrodą, zwracają uwagę na potrzebę przebudowy systemu wartości. Wskazują także sposoby, jak stając się świadomym konsumentem, możemy przybliżyć narodziny społeczeństwa przyszłości. Tak aby będąc odpowiedzialnymi mieszkańcami błękitnej planety, pozostawić ją kolejnym pokoleniom w stanie nieskażonym.

Linki zewnętrzne